Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl