Vragenlijst ouderbetrokkenheid (voor medewerkers)

Voor je ligt de vragenlijst over ouderbetrokkenheid. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat ik uitvoer in het kader van mijn opleiding HBO Pedagogiek. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

"Hoe kan ouderbetrokkenheid de schoolontwikkeling van de leerlingen op De Klimboom positief beïnvloeden?"

 

Alle collega's van De Klimboom ontvangen deze vragenlijst. Ook de ouders/verzorgers van De Klimboom worden bevraagd op dit onderwerp.

 

Invullen kan tot 4 december 2017

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Het invullen kost je ongeveer 10-15 minuten. Invullen kan tot 4 december. Alvast bedankt voor de moeite!