Vragenlijst ouderbetrokkenheid (voor medewerkers)

Voor je ligt de vragenlijst over ouderbetrokkenheid. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat ik uitvoer in het kader van mijn opleiding HBO Pedagogiek. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

"Hoe kan ouderbetrokkenheid de schoolontwikkeling van de leerlingen op De Klimboom positief beïnvloeden?"

 

Alle collega's van De Klimboom ontvangen deze vragenlijst. Ook de ouders/verzorgers van De Klimboom worden bevraagd op dit onderwerp.

 

Invullen kan tot 4 december 2017

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Het invullen kost je ongeveer 10-15 minuten. Invullen kan tot 4 december. Alvast bedankt voor de moeite!

 

1. Bij het begrip 'ouderbetrokkenheid' denk ik aan:
2. Ik weet wat de visie op ouderbetrokkenheid van De Klimboom is

3. Zo ja, hoe luidt die visie?
4. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve uitwerking op de schoolontwikkeling (welbevinden, motivatie en leerresultaten) van de leerling
5. Wat is de opkomst bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor ouders?
Informatie-/ouderavond
Startgesprek
Hulp bij activiteiten (uitstapje, talentlessen, ...)
Project(afsluiting)
Inloop-/kijkmoment in de klas
Ouderraad/Medezeggenschapsraad
Gesprek over de ontwikkeling van de leerling
Anders, namelijk:

6. Wat zijn volgens jou redenen voor ouders om niet naar voor hen georganiseerde activiteiten te komen? (Meerdere antwoorden mogelijk)


7. De volgende communicatiemiddelen worden door ouders/verzorgers regelmatig gebruikt/gelezen:8. Wat is het effect op het welbevinden, de motivatie en de leerresultaten van de leerling als de ouderbetrokkenheid laag is?
9. Ik vind dat De Klimboom genoeg doet aan het betrekken van de ouders/verzorgers bij de school
10. Samenwerking tussen ouders/verzorgers en school bestaat uit verschillende onderdelen. Welke van de volgende onderdelen hebben volgens jou een positief effect op de schoolresultaten, het welbevinden en de motivatie van de leerling?11. Verbetering van de ouderbetrokkenheid op De Klimboom is mogelijk op het volgende gebied/de volgende gebieden:
12. Ik zou het volgende graag anders zien als het gaat om het betrekken van ouders/verzorgers bij de school:
13. In de relatie tussen ouders/verzorgers en de school verwacht ik dat:
14. De Klimboom voldoet aan deze verwachting(en)

15. Indien 'nee' bij de vorige vraag: aan welke verwachtingen wordt niet voldaan, en hoe merkt u dat?
16. Wat is het effect daarvan op het welbevinden, de motivatie en de leerresultaten van de leerling?

Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl