Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onderwijsaanbod

Een stevige basis:

Onze school werkt op basis van de kerndoelen van het basisonderwijs. We stemmen nadrukkelijk af op het ontwikkelingsniveau van een kind. Wij werken ambitiegericht en hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Daarvoor hebben wij drie leerroutes ontwikkeld binnen de school. Wij passen het leerstofaanbod, de leertijd en de intensiteit van instructie aan op de leerroute die past bij het kind.


Onderwijsconcept voor nu én straks:

Ons schoolgebouw biedt alle mogelijkheden om kinderen met hun hoofd, hart en handen te laten leren. Een aantal blokken per jaar nemen leerlingen deel aan talentklassen waarbij dit het uitgangspunt is.

 

De ondersteuningsbehoeften van leerlingen veranderen, de samenleving vraagt nieuwe dingen en de arbeidsmarkt verandert. Dit betekent dat wij ons steeds moeten blijven afvragen hoe wij ons onderwijs betekenisvol maken voor onze leerlingen. In de koers van 2021-2024 onderzoeken wij hoe wij het aanbod van de talentklassen kunnen uitbreiden en kunnen koppelen aan een leerlijn. Daarbij onderzoeken wij hoe we thema's als; werken aan autonomie en eigenaarschap van leerlingen, leren met hoofd, hart en handen, 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie, arbeids- en werknemersvaardigheden, gezondheid en relaties kunnen integreren in het aanbod.

 

Onze leerlingen leren in toenemende mate deels ook in een digitale leeromgeving, op een tablet.

 

Meer informatie staat in onze schoolgids.