Pedagogisch statement

Op De Klimboom wordt niemand buitengesloten! Alle kinderen horen erbij en krijgen les in hun eigen groep. Dat is ons pedagogisch statement: wij doen er alles aan om dat waar te maken. Is werken op een andere plek ondanks alle inzet en begeleiding in de groep onvermijdelijk, dan is er altijd overleg met ouders.

 

Leerlijn sociaal gedrag

Op de Klimboom hebben wij hoge verwachtingen van leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen meer tot ontwikkeling komen wanneer zij geleerd hebben hoe zij zich sociaal gedragen en hun impulsen kunnen reguleren.

Op de Klimboom werken wij daarom met de leerlijn Sociaal Gedrag. We werken met leerlingen, vanuit de leerlijn Sociaal Gedrag, aan het zelfbeeld, sociaal gedrag en impulscontrole. Leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en grenzen en leren uiting geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Daarnaast leren de leerlingen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden omgaan met anderen, leren ze samenwerken aan een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en leren ze omgaan met conflictsituaties.


Leerlijn Leren Leren
Naast de leerlijn Sociaal Gedrag werken we op de Klimboom met de leerlijn Leren Leren.

Met behulp van deze leerlijn leren leerlingen belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen.

Dit betekent dat leerkrachten tijdens vakken zoals rekenen en taal gericht met leerlingen oefenen met het toepassen van leervaardigheden. Denk hierbij aan taakaanpak, omgaan met uitgestelde aandacht, om hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samenwerken en reflectie op eigen werk.

 

Leerlingenraad

Leerlingen van De Klimboom kunnen meepraten, meedenken en meedoen in onze Leerlingenraad. Handig voor ons: wij krijgen bruikbare tips om onze school verder te verbeteren. En leerzaam voor de kinderen, die er veel van leren om hun groep te vertegenwoordigen in de raad.