Specialisten in de school

In onze school werken gespecialiseerde leerkrachten, een zorgcoördinator die de leerlingenzorg coördineert en een orthopedagoog.

 

oefentherapie

Desgewenst bieden we kinderen oefentherapie, gericht op fijne en grove motoriek.