Veiligheidsplan

Op de Klimboom is juf Jennie Akerboom, zorgcoördinator, de veiligheidscoördinator. Zij is voor iedereen het eerste aanspreekpunt rondom de sociale veiligheid bij ons op school. Indien nodig brengt zij u in contact met diegene binnen onze stichting die andere taken en/of functies bekleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris.

Wij zijn wettelijk verplicht om een sociaal veiligheidsplan te hebben.

Dit plan staat online en is hier tevens te downloaden.