Veiligheidsplan

Op de Klimboom is juf Jennie Akerboom, zorgcoördinator, de veiligheidscoördinator. Zij is voor iedereen het eerste aanspreekpunt rondom de sociale veiligheid bij ons op school. Indien nodig brengt zij u in contact met diegene binnen onze stichting die andere taken en/of functies bekleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris.

Wij zijn wettelijk verplicht om een sociaal veiligheidsplan te hebben.

Dit plan staat online en is hier tevens te downloaden.

 


Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl