Hoe volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen?

Voor ieder kind op onze school maken wij in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat waar we naartoe werken en de leerdoelen die daarbij horen. Het ontwikkelingsperspectief stellen wij jaarlijks bij.

 

We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig op basis van observaties en (Cito)toetsen. Leerkrachten gaan ook met ieder kind in gesprek over zijn/haar ontwikkeling. Uiteraard gaan we ook regelmatig in gesprek met ouders over de vorderingen en ontwikkeling van hun kind.