Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel, om in samenwerking met het personeel de

ontwikkeling van de school te bevorderen, ondersteunende werkzaamheden

te verrichten en activiteiten te ontplooien die ten gunste komen van de

leerlingen. De ouderraad en de school kunnen niet zonder de hulp bij een

aantal niet-schoolse activiteiten (sportdag, avondvierdaagse, Sinterklaasviering, spelletjesmiddag, enz.).

 

In de nieuwsbrief vraagt de ouderraad om hulp bij de activiteiten. Wij hopen dat u massaal reageert! De onderwijsbegeleiding van onze leerlingen is dermate specialistisch werk, dat wij bij de "schoolvakken" bijna geen ouderhulp inzetten.

 

Leden namens het team:

Sanne Immers

Anita Abels

 

Leden namens de ouders: