Vragenlijst ouderbetrokkenheid

Voor u ligt de vragenlijst over ouderbetrokkenheid. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat ik uitvoer in het kader van mijn opleiding HBO Pedagogiek. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

"Hoe kan ouderbetrokkenheid de schoolontwikkeling van de leerlingen op De Klimboom positief beïnvloeden?"

 

Alle ouders/verzorgers van De Klimboom ontvangen deze vragenlijst. Ook de medewerkers van De Klimboom worden bevraagd op dit onderwerp.

 

Invullen kan tot 1 december 2017

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Het invullen kost ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. Invullen kan tot 1 december. Alvast bedankt voor uw moeite!

 

1. Ik ben een

2. Ik ben


3. Ik ben geboren in

4. Indien bij de vorige vraag 'ander land' is ingevuld: wat is uw geboorteland?
5. Mijn opleidingsniveau is


6. Mijn kind(eren) zit(ten) in groep:

7. Mijn kind(eren) is/zijn leerling(en) van De Klimboom sinds: (jaartal)
8. Ik weet wat de visie op ouderbetrokkenheid van De Klimboom is

9. Mijn kind voelt zich beter, is meer gemotiveerd en haalt betere schoolresultaten als ik betrokken ben bij de school
10. Ik doe mee aan de volgende activiteiten die De Klimboom organiseert:
11. Als u bij de vorige vraag 'iets anders' heeft ingevuld, wat is dat dan?
12. Door deelname aan deze activiteit(en) voel ik me meer betrokken bij de school(ontwikkeling) van mijn kind
13. Redenen voor mij om niet deel te nemen aan de activiteiten zijn:
14. Ik gebruik/ik lees de volgende communicatiemiddelen die De Klimboom biedt:15. Als u bij de vorige vraag 'iets anders' heeft ingevuld, wat is dat dan?
16. Ik vind dat De Klimboom genoeg doet aan het betrekken van de ouders/verzorgers bij de school
17. Ik voel me betrokken bij:18. Samenwerking tussen ouders/verzorgers en school bestaat uit verschillende onderdelen. Welke van de volgende onderdelen hebben volgens u een positief effect op de schoolresultaten, het welbevinden en de motivatie van uw kind?19. Op het volgende gebied/de volgende gebieden is verbetering mogelijk van de ouderbetrokkenheid op De Klimboom:
20. Ik zou het volgende graag anders zien als het gaat om het betrekken van ouders/verzorgers bij de school:
21. In de relatie tussen ouders/verzorgers en de school verwacht ik dat:
22. De Klimboom voldoet aan deze verwachting(en)

23. Indien 'nee' bij de vorige vraag: aan welke verwachtingen wordt niet voldaan, en hoe merkt u dat?
24. Wat is het gevolg daarvan op het welbevinden, de motivatie en de leerresultaten van uw kind?

Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl