Vragenlijst ouderbetrokkenheid

Voor u ligt de vragenlijst over ouderbetrokkenheid. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat ik uitvoer in het kader van mijn opleiding HBO Pedagogiek. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

"Hoe kan ouderbetrokkenheid de schoolontwikkeling van de leerlingen op De Klimboom positief beïnvloeden?"

 

Alle ouders/verzorgers van De Klimboom ontvangen deze vragenlijst. Ook de medewerkers van De Klimboom worden bevraagd op dit onderwerp.

 

Invullen kan tot 1 december 2017

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Het invullen kost ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. Invullen kan tot 1 december. Alvast bedankt voor uw moeite!