Samen met ouders

De Klimboom wil graag samen optrekken met ouders. Wij gaan regelmatig in gesprek over een kind en ouders zijn uiteraard betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. We informeren ouders regelmatig via onze digitale nieuwsbrief. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders, maar ook de zorg- en locatie coördinator maken tijd voor u als dat nodig is.

 

Onze school kent een actieve medezeggenschapsraad die meedenkt en meebeslist over het schoolbeleid. Onze ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten en praktische zaken.