Bewegingsonderwijs


Op de Klimboom vinden wij het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van sport en beweging. Wij zien het als onze taak om leerlingen basisvaardigheden te leren zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij. Denk daarbij aan het behalen van een zwemdiploma. Daarnaast leren wij onze leerlingen omgaan met de sociale interactie bij sport en spel zoals omgaan met winst en verlies en samenwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van het bewegingsaanbod op de Klimboom en het rooster van de dagen waarop dit wordt aangeboden:


Schoolzwemmen: donderdagmiddag

  • Het schoolzwemmen is voor alle leerlingen die nog geen A diploma behaald hebben
  • De leerkrachten van groep 3/4/5/6 begeleiden de leerlingen naar het zwembad


Gymnastiek: dinsdag en vrijdag

  • Op vrijdag krijgen alle groepen bewegingsonderwijs van meester Jurgen
  • Er is een vacature vacant voor de gymlessen op dinsdag


Pauzesport: Maandag t/m vrijdag

  • Pauzesport is een programma dat van het schoolplein een speelplein maakt waar leerlingen snel tot beweging komen. Een medewerker van sportservice Haarlemmermeer zorgt tijdens de tweede pauze voor uitdagende spellen voor alle leeftijdsgroepen. Leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen zodat zij tijdens de pauze in beweging zijn en samen spelen met klasgenootjes.
  • Er zijn een aantal doelstellingen verbonden aan de pauzesport. Leerlingen worden extra in beweging gebracht en maken kennis met verschillende sporten/spellen. Doordat leerlingen op school ontdekken wat ze leuk vinden ondersteunt dit ouders en leerlingen bij het uitzoeken van een sport in de vrije tijd. Daarnaast leren leerlingen samenspelen en omgaan met winst en verlies.

 

 

 

 

 


Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl