Leestijd 4 - 5 min
Kinderen bloeien op dankzij gespecialiseerde aanpak en aandacht
Aanbod sbo+ groepen in de Haarlemmermeer welkome aanvulling

In de Haarlemmermeer bieden De Fakkel en De Klimboom – scholen voor speciaal basisonderwijs - gespecialiseerd onderwijs aan kinderen die lastiger leren én die vanwege hun gedrag extra ondersteuning nodig hebben. Dankzij deze sbo+ groepen hoeven kinderen niet ver weg buiten hun regio naar school.

Toen De Fakkel voor speciaal basisonderwijs wilde starten met een nieuw onderwijsaanbod voor kinderen die gedragsmatig méér nodig hebben, stak leerkracht Gina Rijerkerk meteen haar vinger op. “Het leek me leuk, ook omdat ik een gedragsspecialistenopleiding heb gevolgd.”

Gina werkt in de sbo+ groep samen met leraarondersteuner Yvonne, met wie zij kan lezen en schrijven. “Je ziet kinderen die in de sbo+ groep komen snel veranderen. Vaak komen ze stil en teruggetrokken binnen en binnen een week of drie vertellen ze je hele verhalen en doen overal aan mee. Dat maakt dit werk ook zo betekenisvol.”

Het geheime recept: rust. “Veel kinderen in onze groep hebben een uitdaging in het autismespectrum en laten internaliserend gedrag zien”, licht Gina toe. “In het regulier onderwijs in een grote klas zijn voor deze kinderen te veel prikkels. Hier in een kleine groep is meer rust en voorspelbaarheid. Dat doet kinderen goed. Ze kunnen zichzelf zijn.”

Meer tijd en aandacht

Is de omgeving en aanpak aangepast aan wat deze kinderen nodig hebben, dan lukt het leren zelf veel beter. “Het zijn de omstandigheden geweest waardoor ze niet uit de verf kwamen”, vat Gina samen. “Hier kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat ze straks steviger naar het voortgezet onderwijs gaan.”

"Gina heeft als leerkracht de unieke mix. Ze is streng, mét liefde”, complimenteert Yvonne haar collega. Omgekeerd zegt Gina: “In deze groep is het ontzettend fijn om sámen te kunnen werken. Het geeft ons de mogelijkheid om in kleine groepjes te werken en in te spelen op onderwijsbehoeftes en sociale situaties. We zien de kinderen écht vooruitgaan.”

“Juffen maken het grootste verschil”

“Het is hier fijner dan op mijn vorige school, daar kon ik mij lastig concentreren”, vertelt Menna (11). “In de klas is het rustiger. Er zijn meer kinderen die last hebben van geluid of prikkels. De juffen maken het grootste verschil. Ze begrijpen mij en geven mij meer tijd om iets af te maken.”

Menna liep op haar vorige school een leerachterstand op en werd ook gepest omdat klasgenoten haar anders vonden, vertelt ze. In de sbo+ groep van De Fakkel gaat het wél goed.

“We snappen elkaar meestal goed. In mijn groep zitten wel veel jongens, maar in de andere groep 8 hier op school zijn meer meisjes. Ik ga naar die groep overstappen voor ik volgend jaar naar de brugklas ga. Dat is wel iets drukker, maar ik denk dat het nu goed gaat lukken. Ik wil heel graag naar het vmbo.”

Dat kan, omdat ook het leren beter gaat, merkt Menna. “Hier begrijpen ze mij en als er iets is, kunnen we erover praten. Ik kan altijd hulp krijgen. Ik vind het bijvoorbeeld fijn om alles perfect te doen waardoor ik mijn werk niet altijd af krijg. Ik weet nog niet zo lang dat ik autisme heb en ik leer daar nu beter mee omgaan.”

“Nu merken ze dat hun kind weer landt op school.”

Jongere kinderen naar De Klimboom

Op De Klimboom ging de sbo+ groep voor jongere kinderen in januari 2022 van start voor drie kinderen. Inmiddels zijn er twaalf. “Voor deze groep kinderen was in de Haarlemmermeer geen aanbod”, vertelt coördinator Jennie Akerboom. “Nu kunnen zij gelukkig ook dichtbij huis naar school zodat zij sociaal aansluiting houden in hun eigen omgeving.”

Leerkracht Merel Grautman ‘draait’ de sbo+ groep voor kinderen in de groepen 3, 4, 5 en 6. “Dat is een hele uitdaging”, bevestigt ze. “Gelukkig kunnen we straks twee groepen maken, zodat we een groep 3-4 en een groep 5-6 krijgen.” Merel deed al eerder ervaring op met mixgroepen bij een Aloysiusschool in Haarlem en kan haar ei nu helemaal kwijt.

Door de gespecialiseerde pedagogische aanpak in een kleinere, rustigere setting, kunnen veel kinderen straks wellicht weer overstappen naar regulier voortgezet onderwijs. “Veel kinderen hebben al een behoorlijk ingewikkelde schoolloopbaan achter de rug”, merkt Jennie. “Kinderen met autisme gedijen meestal niet goed in reguliere klassen die groot zijn.”

De leerkrachten en leraarondersteuners van de sbo+ groepen van De Klimboom en De Fakkel trekken samen op en vormen een werkgroep, om de doorgaande lijn van groep 3 tot en met groep 8 verder te versterken. “Heel fijn dat we met deze groepen meer maatwerk kunnen bieden voor kinderen en ouders in hun eigen regio”, benadrukt Jennie.

“Ouders zijn ontzettend dankbaar”, merkt Merel. “Als we eens op excursie gaan, dan staan ouders meteen klaar om te helpen en ze benoemen heel vaak hoe blij ze zijn met dit aanbod.” “Vaak hebben ouders best een tijd zorgen gehad om hun kind, of soms zaten kinderen zelfs thuis”, weet Jennie. “Nu merken ze dat hun kind weer landt op school.” “In de sbo+ groep kunnen kinderen weer zichzelf zijn en ergens bij horen”, onderstreept Merel. “Daar doen we het voor.”

Dit artikel is ook verschenen in het jaarmagazine 2022-2023, klik hier voor het jaarmagazine.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Marieke Wijntjes