Leestijd 2 - 3 min
Eigenaarschap en autonomie versterken
Arshaan, Max, Chris en Ryaud zitten in de Kansklas van De Klimboom, school voor speciaal basisonderwijs in Hoofddorp. In deze klas zitten drie kinderen uit de ‘gewone’ groep 8 van de Klimboom én zes kinderen van De Klimboom en andere basisscholen in de regio die geholpen zijn met een extra jaar groep 8. De leerlingen dachten graag mee over de uitgangspunten voor een nieuw e-portfolio voor Aloysiusleerlingen in het speciaal (basis)onderwijs, dat nu voorbereid wordt.

Leerkracht Katie stond meteen open voor het meedenken over een e-portfolio voor het speciaal (basis)onderwijs.
“Juist voor onze leerlingen is het zo belangrijk dat zij leren om ergens trots op te zijn. Veel kinderen zijn in het verleden steeds bevestigd in wat níet goed ging en je gunt ze meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Als zij zelf nadenken over waar zij goed in zijn en wat ze dan aan hun ouders en opa’s en oma’s willen laten zien in zo’n e-portfolio, is dat heel mooi.”

Vooral zelf meedenken

Aloysius werkt al langer met Cozima, het e-portfolio voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Nu wordt ook nagedacht over zo’n digitaal portfolio voor het speciaal (basis)onderwijs. Wat moet daarin komen te staan? Hoe moet het eruit zien? Daarover adviseert onderwijsadviseur Nicole Bonouvrie van Nibo Toetsen & Leren Aloysius. Zij ging afgelopen jaar in gesprek met kinderen, ouders en medewerkers over hun ideeën.

“Supergoed dat kinderen zelf aangeven wat zij belangrijk vinden. De Kansklasleerlingen geven bijvoorbeeld mee dat zij het belangrijk vinden dat zij zelf kunnen bepalen wie hun e-portfolio kan inzien. En ze willen het e-portfolio het liefst ook een eigen uitstraling kunnen geven, door bijvoorbeeld zelf kleuren of een lettertype te kiezen.”

Talenten in beeld

Veel kinderen in de Kansklas denken dat het ook leuk zou zijn als anderen iets over jouw talent zouden kunnen zeggen. Ben je bijvoorbeeld grappig of sportief? Kun je goed helpen of samenwerken? En wat vindt je leerkracht of papa of mama jouw talent?

Chris denkt dat hij een foto of filmpje zou laten zien van het voetballen tijdens de pauze, want dat vindt hij het allerleukste op school. Arshaan is goed in tekenen en zou dus zeker zijn mooiste tekening van dat moment laten zien. Ryaud wil meer focussen op wat hij heeft gedaan bij aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen. “Ik wil ook wel laten zien dat ik vooruit ben gegaan met mijn cijfers”, vult Arshaan aan.

Trots is de rode draad

Nicole: “Met een e-portfolio wil Aloysius vanuit de onderwijsvisie de autonomie en het eigenaarschap van leerlingen versterken, zodat zij meer eigenaar worden van hun ontwikkeling. De rode draad uit alle bijeenkomsten met kinderen, ouders en medewerkers is dat het vooral om trots moet draaien.”

Nicole

Alle input van leerlingen, ouders en medewerkers is meegenomen in een visiedocument en een wensenprogramma voor de technische ontwikkeling van het e-portfolio.

Nicole: “De verhalen van leerlingen laten mooi zien dat als je in gesprek gaat met een kind over zijn ontwikkeling en waar het trots op is, je zóveel informatie krijgt waar je als leerkracht én ouders veel mee kunt om een kind verder te begeleiden en stimuleren. Een e-portfolio kan ook het educatief partnerschap met ouders prachtig ondersteunen.”

Aloysius bereidt het e-portfolio verder voor; het wordt uiterlijk in 2023 gebouwd.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Marieke Wijntjes