Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   2022-2023 nieuwsbrief 2 (online) De Klimboom   apr 2024
We zijn weer gestart :-)<br />
We zijn weer gestart :-)

Ondertussen zijn we al weer vier dagen op school en hebben de meeste kinderen hun draai weer gevonden. Heerlijk om (bijna) iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen.

 

We gaan er met zijn allen een mooi jaar van maken. Geen idee wat er op ons pad gaat komen, maar uiteindelijk komen we met zijn allen toch echt weer aan het eind van dit schooljaar.

 

Vooral voor de groep achters een spannend jaar, want hierna wacht het voortgezet onderwijs.

 

 

juf Maud
juf Maud

juf Maud

Hoi allemaal!

Ik ben juf Maud, 37 jaar en ben dol op gymles geven.

Ik ben ook de mama van Pim en Suus, en de vrouw van Nick.

Wij wonen in Hoofddorp en ik kom lekker op de fiets naar school.

Ik ben goed in veters strikken, turnen en de hoeven van een paard uitkrabben.

Thuis kijken wij vaak naar FC Utrecht op tv en eet ik gerust een hele zak zoute popcorn leeg!

Ik kijk ernaar uit om met de kinderen van de Klimboom te gaan gymmen.

Bewegen is zo fijn! In de lessen werken we samen aan “Ik weet, ik kan, ik ben”. Dit zijn de belangrijkste dingen die ik de kinderen zou willen leren zodat ze hun hele leven plezierig met zichzelf en anderen kunnen sporten of bewegen.

Tot in de gymzaal!

Ouderraad op de Klimboom
Ouderraad op de Klimboom

Naast onderwijs bieden wij op de Klimboom ook andere activiteiten en vieren wij soms een feestje. U kunt hierbij denken aan de kinderboekenweek, nationaal schoolontbijt, sinterklaas, kerststukjes maken, kerstdiner, meester- en juffendag, paasontbijt, knutselactiviteiten, sportdag, schoolreis, kamp en noem maar op. Dit kunnen wij niet doen zonder de hulp van ouders.

 

Tot voor kort hadden wij een ouderraad die hier ondersteuning bij bood zoals boodschappen doen, versieringen aanbrengen etc. Deze ouders en opa's hebben vorig jaar afscheid genomen van de Klimboom, omdat hun (klein)kind naar het voortgezet onderwijs ging.

 

Wij zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad.  U kunt zich hiervoor melden bij juf Anita van groep 3/4/5 (anita.abels@aloysiusstichting.nl).

contact met school
contact met school

ziekmelden

Ziekmelden telefonisch op 0235617338 tussen 08.00u-08.30u

 

contact met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u hier een afspraak voor maken of, als het een eenvoudige mededeling is, telefonisch of via de mail contact opnemen. Alle personeelsleden hebben een emailadres dat opgebouwd is alsvolgt: voornaam.achternaam@aloysiusstichting.nl.

Leerkrachten zijn bereikbaar voor schooltijd, vanaf 08.00u en na schooltijd tot 16.30u. De leerkrachten kunnen onder schooltijd niet aan de telefoon komen of op uw mail reageren.

De leerkrachten hebben een mobiele telefoon voor werk; het is aan hen dit nummer met u te delen en te bepalen in hoeverre zij het contact via whatsapp prettig vinden. Dat kan dus per leerkracht verschillen. Ook nu geldt dat zij niet onder schooltijd op berichtjes kunnen reageren. 's Avonds en in het weekend zijn leerkrachten vrij en is het aan hen of zij wel/niet reageren.

Als er iets belangrijks is, dat niet kan wachten tot na schooltijd, dan kunt u onder schooltijd bellen op het schoolnummer 0235617338. Helaas zal het wel eens voorkomen dat u het vaker moet proberen, omdat er niemand in de gelegenheid is de telefoon te beantwoorden. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

ouderapp

Wij werken niet meer met de Klasbord Ouderapp, maar gaan z.s.m starten met een Aloysius Ouderapp. U krijgt hier te zijne tijd bericht over en informatie hoe u in kunt loggen.

MR heeft ouders nodig!
MR heeft ouders nodig!

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

 

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

 

MR SBO de Klimboom
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

 

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

 

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

·         die waarover de MR eerst advies moet geven;

·         die waarvoor instemming van de MR vereist is;

·         die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

 

Wat vragen wij van u?

·         Interesse in schoolbeleid en schoolregels;

·         Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);

·         Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);

·         Een kritische én open houding.

 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan een mail naar stacey.wintershoven@aloysiusstichting.nl of katie.broerse@aloysiusstichting.nl .

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Katie Broerse of Stacey Wintershoven uit de personeelsgeleding van de MR.

Wat staat er op de agenda de komende weken?
Wat staat er op de agenda de komende weken?

U kunt de planning voor het hele schooljaar terugvinden in de kalender. Deze vindt u op de website www.deklimboomhoofddorp.nl

 

12 september t/m 23 september

  (mede)eigenaarschap

De leerkrachten voeren na schooltijd startgesprekken met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.