Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   nieuwsbrief 5 De Klimboom   nov 2021
nationaal schoolontbijt
nationaal schoolontbijt nationaal schoolontbijt

nationaal schoolontbijt

Eindelijk was het dan toch zover!

Met zijn allen hebben we in de gang genoten van een gezond ontbijt.  Elk jaar wordt dit georganiseerd om de kinderen zich er van bewust te laten zijn hoe belangrijk ontbijten is en welke gezonde keuzes je kunt maken.

Wij zijn een CmK school!
Wij zijn een CmK school! Wij zijn een CmK school!

Wij zijn een CmK school!

CmK staat voor Cultuureducatie met Kwaliteit.

Juf katie Broerse heeft hiervoor een opleiding gevolgd en organiseert lessen rondom kunst en cultuur.  Enkele weken geleden heeft kunstenaar Jaap Velserboer het team begeleid om zelf kunst te maken en ze te inspireren met de leerlingen kunst te maken. Deze week hebben alle groepen les gehad van hem, binnenkort wordt dit vervolgd met een tweede les. U zult versteld staan van de prachtige werkstukken die gemaakt worden!

bericht uit groep 8/Kans-klas bericht uit groep 8/Kans-klas

bericht uit groep 8/Kans-klas

Even een andere rekenles.

Lekker praktisch bezig zijn: Wat je hoofd bedenkt, moeten je handen maken.

Het is toch wel rekenen (ruimtelijk inzicht), want we moesten meten en figuren passend maken.

We hebben ervan genoten!

EU-Schoolfruit en groente programma
EU-Schoolfruit en groente programma

Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! De drie vaste groente- en fruitdagen worden: dinsdag, woensdag en donderdag.

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Medezeggenschapsraad heeft leden nodig!
Medezeggenschapsraad heeft leden nodig!

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

 

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

 

MR SBO de Klimboom
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

 

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

 

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

·         die waarover de MR eerst advies moet geven;

·         die waarvoor instemming van de MR vereist is;

·         die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

 

Wat vragen wij van u?

·         Interesse in schoolbeleid en schoolregels;

·         Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);

·         Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);

·         Een kritische én open houding.

 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk voor 10 november 2021 een mail naar stacey.wintershoven@aloysiusstichting.nl

Indien na 10 november blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op  24 november 2021 een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Katie Broerse of Stacey Wintershoven uit de personeelsgeleding van de MR.

(stacey.wintershoven@aloysiusstichting.nl / katie.broerse@aloysiusstichting.nl)

kerstvakantie start eerder
kerstvakantie start eerder

Zoals u allemaal in het vakantierooster heeft kunnen zien, zou de kerstvakantie dit jaar starten op 24 december om 12.00u. In overleg met de Fakkel en het Kompas, hebben we besloten dat we 24 december de hele dag vrij zijn.

Wat staat er op de agenda de komende weken?

U kunt de planning voor het hele schooljaar terugvinden in de kalender. Deze vindt u op de website www.deklimboomhoofddorp.nl

 

maandag 15 november

 

 

dinsdag 16 en donderdag 18 november

 

19.00u - 20.30u

informatie avond schoolverlaters

 

kunstlessen van Jaap Velserboer

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier