Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onze school

Onze school werkt op basis van de kerndoelen van het basisonderwijs. We stemmen nadrukkelijk af op het ontwikkelingsniveau van een kind. Daarom gebruiken we naast onze methoden ook andere methodieken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft.

 

Ons schoolgebouw biedt alle mogelijkheden om kinderen met hun hoofd, hart en handen te laten leren. Zo hebben wij een moderne leskeuken, een podium waarop leerlingen hun zang- en toneeltalent kunnen laten zien en een technieklokaal. Onze leerlingen leren in toenemende mate deels ook in een digitale leeromgeving, op hun pc of tablet.

 

Meer informatie staat in onze schoolgids.

 


Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl