Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onze school is vanaf 11 mei weer open

23 april 2020

In de persconferentie van 21 april is duidelijk geworden dat het kabinet onder andere heeft besloten dat de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal (basis) onderwijs vanaf 11 mei weer open kunnen.

Uiteraard is dit een stap in de goede richting en hopen we dat we het virus uiteindelijk de baas kunnen worden. Dat laat onverlet dat we wel afspraken met elkaar moeten maken. Vanuit de regering komen er protocollen die we als school zullen volgen.

 

Volledig naar school vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei gaat het speciaal (basis) onderwijs weer volledig naar school. Het voortgezet (speciaal) onderwijs blijft afstandsonderwijs geven, en kan zich alvast voorbereiden op de hervatting van fysiek onderwijs vanaf 1 juni op basis van 1,5 meter.

 

Hoe verder? | Algemeen

 • Vandaag en morgen maken we met het team en de MR (werk)afspraken over de heropening van de scholen.
 • Onze scholen gaan zo goed mogelijk de besluiten uitvoeren, de protocollen invoeren en de RIVM-maatregelen volgen.
 • Leerlingen en medewerkers of gezinsleden met griepachtige verschijnselen blijven thuis. Bij twijfel wordt de temperatuur van een leerling gemeten op school met een oor thermometer.
 • De taxibedrijven worden door ons en gemeente op de hoogte gesteld. Ons advies is dat u als ouder(s)contact opneemt met het vervoersbedrijf van uw zoon of dochter en kunt aangeven dat we 11 mei volledig opengaan.

 

Hoe verder? | Leerlingen

 • De klas waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze en gescheiden van andere klassen.
 • Iedere school hanteert de afspraken rondom hygiëne. Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst en na het buitenspelen en toiletgang.
 • Leerlingen gaan per klas naar buiten. Dat kan betekenen dat uw zoon of dochter iets later de school zal verlaten. We moeten ervoor waken dat er te veel kinderen tegelijkertijd de school verlaten.
 • Er komen looproutes in de school zodat leerlingen minimaal contact met elkaar hebben. De leerkracht geeft met tape in het klaslokaal een gebied van 1,5 meter aan waar alleen de leerkracht mag komen.
 • De zwemlessen zijn tot nader orde uitgesteld.
 • De gymlessen gaan wel door. Leerlingen van de Fakkel gymmen rondom de school en niet in het HVC. Het HVC is nog gesloten.
 • Voor leerlingen van de Fakkel geldt: De onderbouw leerlingen (groep drie, vier en vijf) komen naar binnen via de rechtervoordeur. De overige groepen door de linker voordeur. De ingangen van de Klimboom en Kompas worden door de locatie coördinatoren met u gedeeld via een nieuwsbrief.
 • Op het schoolplein houdt een medewerker de leerling stroom in de gaten, zodat we niet massaal de school in komen.

 

Hoe verder? | Medewerkers

 • Medewerkers hanteren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen en collega’s.
 • Medewerkers met kwetsbare gezondheid mogen niet voor de klas.
 • Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen vervanging is, kunnen de mogelijkheden van thuisonderwijs door de school onderzocht worden. Dit is afhankelijk van de duur van afwezigheid van de leerkracht, zoals ook in de reguliere situatie.

 

Hoe verder? | Ouders

 • Geen ouders de school in. Ouders blijven op de Klimboom en Kompas achter het hek wachten. Op de Fakkel blijven ouders buiten het schoolplein gebied staan. Ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Contact via de leerkracht verloopt via klasbord, classdojo of mail. Geen fysiek contact is op dit moment nog mogelijk.
 • Wij adviseren kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Mocht u uw zoon of dochter wel brengen en halen, dan verzoeken wij u achter het hek te blijven wachten of in de auto.

 

Samen gaat dit ons lukken

We zijn trots dat we als een cruciale en vitale sector worden gezien, en een bijdrage kunnen leveren aan het zo goed mogelijk uitvoeren van onze opdracht voor uw zoon of dochter. Naar school kunnen gaan is essentieel voor onze leerlingen, belangrijk voor u als ouder en cruciaal voor de samenleving.

 

Tegelijkertijd zien we ook dat er nog verschillende psychologische, praktische en andere aandachtspunten de komende tijd aangepakt moeten worden. Wij zijn ervan overtuigd dat ons dit samen gaat lukken!

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de locatie coordinator van uw school en voor de Fakkel met Natasja van Schravendijk.

 

Tot snel!

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en we zien uw zoon of dochter graag 11 mei weer op school!

 

Met gezonde groet,

 

Martine de Ruijter

Directeur

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Adresgegevens

SBO De Klimboom

Liesbos 14-16

2134SB Hoofddorp

Tel.: 023-5617338

E-mail: sbodeklimboom@aloysiusstichting.nl